ΔΙΟΛΙΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ

ΑΙΓΙΟΥ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ  –  21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΗΛ:  27520 – 29 845
e-mail
facebook