ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗ ΖΑΚΕΛΙΝ

Λ. ΙΩΝΙΑΣ 124 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
(Α.ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΧΩΝΕΣ)
ΤΗΛ: 210 99 18 555
e-mail