ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΛΙΚΗ

ΠΑΝΔΩΡΑΣ 44  –  166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ:  210 – 89 43 472
e-mail
website
facebook