ΓΥΡΤΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ “MODEL DANCE”

Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1  –   152 36 Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ
ΤΗΛ:  210 – 80 37 960
e-mail