ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ “ΚΛΑΙΡΗ”

ΜΑΣΤΡΑΧΑ 11  –  71 202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ:  2810 – 288 512
e-mail 1
e-mail 2
website
facebook