ΓΚΟΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΙΝΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ 7, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 849 392
email