ΓΚΑΣΙΑΛΗ ΤΩΝΙΑ

ΔΑΛΙΕΤΟΥ 1 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 – 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ: 26610 – 34 922
e-mail
facebook