ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 41,  57 001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ: 2310 – 462 676
e-mail
facebook