ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 72  &  ΚΡΗΤΗΣ 8  –  19 013 ΣΑΡΩΝΙΔΑ,
ΤΗΛ:  22910 – 54 547
e-mail
facebook