ΓΑΜΒΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ “GRAND JETE”

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 117, 142 35 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛ: 211 – 40 09 335
e-mail
website
facebook