ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ι.Κ.Ε.

ΜΠΑΚΟΛΑ 22, 34 500 ΑΛΙΒΕΡΙ
ΤΗΛ: 22230 – 23 855, 6973 469 908
e-mail
facebook