ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

ΚΥΠΡΟΥ 31  –  141 22 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ:  210 – 28 43 240
e-mail
facebook