ΓΑΔΕΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ “DANCESPACE”

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 421 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ: 2431 026 524,
email
facebook
instagram