ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ “ARABESQUE”

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 20 200 ΚΙΑΤΟ
ΤΗΛ: 27420 26 925
e-mail
facebook