ΒΗΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΒΑΛΙΜΗΤΗ

Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 –  20 400  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΤΗΛ: 27430 – 26 900  &  27430 – 26 537
e-mail
facebook