ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΕΣ Ο.Ε. “ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BALLET”

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 38  –  187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ:  210 – 46 12 410
e-mail
website
facebook