ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΠΑ & ΣΙΑ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38, 57 013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΤΗΛ:  2310 – 699 388  &  2310 – 809 271
e-mail
facebook