“ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΙΤΟΥ” (Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 85, 454 54 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 – 66 633
email
facebook