ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΗΔΑ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & Λ. ΝΙΚΑΙΝΑ (ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ)  –  32 100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΗΛ:  22610 – 80 609, 6942 466 566
e-mail
website
facebook