ΑΜΠΑΖΙΔΟΥ-ΜΑΡΜΑΝΗ ΑΝΑΤΟΛΗ “ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΡΜΑΝΗ”

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 6 & ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 172 37 ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ: 210 76 24 941, 6972 697 714
email
facebook
instagram