ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ Α.-ΜΑΣΟΥΡΑ Ε. ΟΕ “DANCESSITY”

ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ 8, 55 535 ΠΥΛΑΙΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2317  726  959
email
website
facebook
Instagram