ΑΛΕΞΑΚΗ – ΑΣΤΡΑΚΑ ΣΑΣΑ

ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 – 185 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ)
ΤΗΛ:  210 – 45 13 398
e-mail
facebook