12 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

12 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Προς Επιθεώρηση Εργασίας
Κύριοι,
Κατ`εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τον Ν.1892/90 και το άρθρο 2 του Ν.2639/98 για την Μερική Απασχόληση σας γνωστοποιούμε τους όρους της πιο κάτω υπογραφείσης Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
Α.Φ.Μ:                                                                       ΔΟΥ:                                                           ΑΜΕ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Α.Δ.Τ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:                                    ΤΕΚΝΑ:                      ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:                                                                             ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ:                                                Α.Δ.Τ:                                   Α.Φ.Μ:

ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:          ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ               ΑΠΟ: 01/01/00     ΕΩΣ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:          
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ:              
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ν 539/1945, 1346/1983 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.3302/2004
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:            
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΑΠΟΔΟΧΕΣ:                                  
1,00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ:                        
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ                                                    ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ                                                    ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                               ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ:

                                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  01/01/00


Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                                                                                                                                                       Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ


             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post