ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ACS (ΧΑΛΑΝΔΡΙ), μας κάνει την παρακάτω προσφορά. Όσοι από σας ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την παράστασή σας εκεί και είστε ενεργά μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε., μπορείτε να επικοινωνήσετε απ`ευθείας μαζί τους.


Αξιότιμα μέλη του ΣΙΣΧΕ,

Το Κέντρο Τεχνών στο ACS έχοντας επίγνωση της δυσμενής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας αυτή την περίοδο προσφέρει το θέατρό του προς ενοικίαση στα 2000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τα μέλη του ΣΙΣΧΕ, θέλοντας έτσι να συνεισφέρει με αυτόν τον τρόπο στη συνέχιση του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου που τόσα χρόνια με συνέπεια και αγάπη αυτό επιτελείται.

Θα χαρούμε πολύ να σας συναντήσουμε προσωπικά για να συζητήσουμε πιθανούς τρόπους συνεργασίας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Βουλγαράκη Βαρβάρα

Share this post