ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

 

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

Αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού & τις Περιφέρειες

 

Tαχυδρ. διεύθυνση:  Aλ. Παπαναστασίου 6, 141 23 Λυκόβρυση  – Τηλ. / Fax: 210 28 32 883,

Έδρα: Έβρου 58, 122 43 Αιγάλεω Αθήνα  –  Τηλ. / Fax: 210 59 12 616

info@sisxe.com, www.sisxe.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μελών του Σωματείου με την επωνυμία:

“Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος”

 και συντετμημένο τίτλο

“Σ.Ι.Σ.Χ.Ε”

 

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου και με την από 04/09/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  καλούνται τα Μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την εικοστή δευτέρα (22α) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα  Κυριακή και ώρες 10:00 – 14.00,  στο χώρο της Ερασιτεχνικής Σχολής χορού “ΒΕΡΑΣ & ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ” (οδός Σουλίου 6Α – Μαρούσι – πλησίον σταθμού Ηλεκτρικού ΚΑΤ), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Απολογισμός Δ.Σ. και ενημέρωση πεπραγμένων από την Πρόεδρο του Δ.Σ.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του οικονομικού απολογισμού έτους 2018 και επί της εκθέσεως ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Συζήτηση και προτάσεις για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης
 4. Τρόποι αντιμετώπισης της παράνομης διδασκαλίας χορού ανά την επικράτεια
 5. Νέα ενημέρωση για την τήρηση προσωπικών δεδομένων (GDPR)
 6. Πνευματικά δικαιώματα χρήσης μουσικής κατά τη διδασκαλία χορού στις σχολές μας- Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υπογραφής σχετικού  μνημονίου συνεργασίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 7. Διοργάνωση του 14ου Φιλανθρωπικού – Χορευτικού Gala – Δηλώσεις συμμετοχής
 8. Νέα Σεμινάρια του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.  για μαθητές και Καθηγητές Χορού – μέλη και μη μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.
 9. Φορολογική ενημέρωση – νεότερα δεδομένα
 10. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης περί αρχαιρεσιών νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
 11. Έγκριση Νέων Μελών – Διαγραφές

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη του για τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν:

Όλα τα τακτικά μέλη κατά την έννοια του άρθρου 33 του Καταστατικού τα οποία παρίστανται  αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 • Η ιδιότητα του τακτικού μέλους πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. (Θα προηγηθεί η ταμειακή τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών).

 

Αθήνα, 04. 09.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                    Η Γ. Γραμματέας

Ελισάβετ Γεωργούδη                                      Σταμούλα (Ματίνα) Κοϊτσάνου

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ: 25 €

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 60 € + 30€ για την 2η Σχολή

ΑΡ.ΛΟΓ/ΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:  105 / 002761 – 82  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- IBAN: GR3301101050000010500276182)

 

Η ετήσια συνδρομή κάθε έτους ξεκινά από 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η προθεσμία για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής για το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε λήγει τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1β) του καταστατικού μας.

Share this post