Οργανόγραμμα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 30/04/2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΚΚΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             
ΜΑΡΑ ΝΙΑΡΧΟΥ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ
ΒΙΚΥ ΜΠΑΛΑΡΗ

ΜΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΡΛΑΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 30/04/2023

ΛΙΛΑ ΠΑΠΑΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 30/04/2023

ΝΙΚΗ ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΤΑΝΙΑ ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 30/04/2023

ΜΑΤΙΝΑ ΚΟΙΤΣΑΝΟΥ