Ιστορικό

Ιστορικό του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. συστάθηκε το 1998, μετά από πρωτοβουλία ορισμένων επαγγελματιών του κλάδου ιδιοκτητών Σχολών Χορού, Αναγνωρισμένων από το Κράτος, με σκοπό την αλληλοβοήθεια των μελών, την προάσπιση των συμφερόντων τους και την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους.

Το Σωματείο ξεκίνησε με 60 μέλη και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποφάσισε τις πρώτες αρχαιρεσίες αποτελούνταν από τους : Σαράντη Πιτσά, Αικατερίνη Σκοπελίτου, Ελισάβετ Γεωργούδη, Μαρία Κωνσταντινίδου και Ελισάβετ Βούλγαρη.

Σημαίνοντα πρόσωπα του χορού στάθηκαν δίπλα στο Σ.Ι.Σ.Χ.Ε., ενισχύοντας τον σημαντικότατο ρόλο του. Ο Γιάννης Μέτσης, ο Αλέξης Κωστάλας, η Μίρκα Ψαρροπούλου που είναι και επίτιμο μέλος του Σωματείου, η Κάτια Σαβράμη και πολλοί άλλοι.

Σήμερα, το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε αριθμεί περί τα 220 μέλη πανελλαδικά (Ανώτερες Επαγγελματικές και Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού Αναγωρισμένες από το Κράτος) και αναπτύσσει αξιόλογη δράση βάσει των καταστατικών σκοπών του. Ως αναγνωρισμένο και νόμιμο Σωματείο αποτελεί επίσημο φορέα διαλόγου και διαβούλευσης με τα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, κ.α.

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε διαθέτει μόνιμο Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος παρέχει νομικές πληροφορίες και υποστήριξη στα μέλη του σωματείου και μόνιμο έμπειρο λογιστή – φοροτεχνικό, για άμεση και έγκαιρη φορολογική και λογιστική ενημέρωση.

Ειδικό Σήμα για τα ενεργά μέλη ανανεώνεται σε ετήσια βάση, που πιστοποιεί την νομιμότητα του μέλους.

Με αδιαπραγμάτευτη αρχή του τη Νομιμότητα, το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. συνεχίζει το έργο του, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή και δυναμική εκπροσώπηση στα μέλη του.