Ιστορικό

Ιστορικό του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. συστάθηκε το 1998, μετά από πρωτοβουλία ορισμένων επαγγελματιών του κλάδου ιδιοκτητών Σχολών Χορού, Αναγνωρισμένων από το κράτος, με σκοπό την αλληλοβοήθεια των μελών για την προάσπιση των συμφερόντων τους και την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους.

Το Σωματείο ξεκίνησε με 60 μέλη και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποφάσισε τις πρώτες αρχαιρεσίες αποτελούνταν από τους : Σαράντη Πιτσά, Αικατερίνη Σκοπελίτου, Ελισάβετ Γεωργούδη, Μαρία Κωνσταντινίδου και Ελισάβετ Βούλγαρη.

Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου 1998 και το 1ο Δ.Σ. που προέκυψε μετά από ψηφοφορία των εκλεγμένων μελών ήταν οι: Μαίρη Λαδά (Πρόεδρος), Σαράντης Πιτσάς (Αντιπρόεδρος), Αικατερίνη Σκοπελίτου (Γενική Γραμματέας), Βασιλική Κυπριώτου (Ταμίας) και μέλη: Αγγελική Βορρέα, Βίλλυ Αλεξίου και Άννα Πέππα.

Η 1η Γενική Συνέλευση έγινε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 1998, όπου αποφασίστηκε επαφή με τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, η οποία πράγματι έγινε για την ενημέρωσή του πάνω στα σημαντικά θέματα του κλάδου.

Το 2ο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 12/12/1999 ήταν: Κυπριώτου Βασιλική(Πρόεδρος), Αλεξίου Βίλλυ (Αντιπρόεδρος), Μπουρτζίκου Ελένη(Γ.Γραμματέας), Ζαχμέτη Κατερίνα (Ταμίας) και απλά μέλη: Πίκουλα Πηνελόπη, Περδίκη Στέλλα και Πιτσάς Σαράντης.

Στις 24/9/2000 ο Σαράντης Πιτσάς υπέβαλε την παραίτησή σου στην Γ.Σ.

Το 3ο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 3/3/2002 ήταν: Μπουρτζίκου Ελένη (Πρόεδρος), Γρηγοριάδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος), Αλεξίου Βίλλυ (Γ.Γραμματέας), Ζαχμέτη Κατερίνα (Ταμίας) και απλά μέλη Παππά Όλγα, Χριστιάνου-Μαραβέλια Σπυριδούλα και Κυπριώτου Βασιλική. Αναπληρωματικά μέλη: Σινάνη Ευγενία και Πίκουλα Πηνελόπη.

Το 4ο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 20/3/2005 ήταν: Μπουρτζίκου Ελένη (Πρόεδρος), Γρηγοριάδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος), Κυπριώτου Βασιλική (Γ.Γραμματέας), Κουρουπέτρογλου Σοφία (Ταμίας), Μιχαηλίδου Μαρία (Ειδική Γραμματέας) και απλά μέλη : Κούβαρη Ροδόπη, Αλεξοπούλου Ρεγγίνα, Γεωργούδη Ελισάβετ και Πίκουλα Πηνελόπη (Ειδική Ταμίας).

Το 5ο Δ.Σ. που προέκυψε από την απόφαση του Δ.Σ. στις 14/01/2008, μετά από την αποχώρηση της Σοφίας Κουρουπέτρογλου ήταν: Μπουρτζίκου Ελένη (Πρόεδρος), Γρηγοριάδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος), Κυπριώτου Βασιλική (Γ.Γραμματέας), Αλεξοπούλου Ρεγγίνα (Ταμίας) και απλά μέλη: Μιχαηλίδου Μαρία (Αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας), Πίκουλα Πηνελόπη (Αναπληρώτρια Ταμίας), Κούβαρη Ροδόπη και Γεωργούδη Ελισάβετ.

Το 6ο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 28/9/2008 ήταν: Μπουρτζίκου Ελένη (Πρόεδρος), Κούβαρη Ροδόπη (Αντιπρόεδρος Α`), Γρηγοριάδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Β`), Γεωργούδη Ελισάβετ (Γ.Γραμματέας), Κυπριώτου Βασιλική (Ταμίας) και απλά μέλη: Μιχαηλίδου Μαρία (Ειδική Γραμματέας), Μπακάλη Νικολέττα και Καρροπούλου Ειρήνη (Α` Αναπηλωματικό μέλος, βοηθός ταμία).

Το 7ο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 3/3/2013 ήταν: Μπουρτζίκου Ελένη (Πρόεδρος), Γρηγοριάδου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος), Γεωργούδη Ελισάβετ (Γ. Γραμματέας), Κυπριώτου Βασιλική (Ταμίας) και απλά μέλη: Μπακάλη Νικολέττα (Ειδική γραμματέας), Μιχαηλίδου Μαρία (Βοηθός ταμία) και Καρροπούλου Ειρήνη (Απλό μέλος)

Το 8ο Δ.Σ. που προέκυψε με απόφαση της Γ.Σ. στις 22/09/2013 (λόγω της απώλειας της Δέσποινας Γρηγοριάδου) ήταν:
Μπουρζίκου Ελένη (Πρόεδρος), Μπακάλη Νικολέττα (Αντιπρόεδρος), Γεωργούδη Ελισάβετ (Γεν. Γραμματέας), Κυπριώτου Βασιλική (Ταμίας), Μιχαηλίδου Μαρία (Ειδική Γραμματέας), Καρροπούλου Ειρήνη (Βοηθός Ταμία) και Γιαννούση Μαρικάλη(Απλό Μέλος).

Το 9ο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στις 12/3/2017 είναι:  Πρόεδρος: Ελισάβετ Γεωργούδη, Αντιπρόεδρος Α΄: Βασιλική Μαρούλη, Αντιπρόεδρος Β΄: Ροδόπη Κούβαρη, Γενική Γραμματέας: Σταυρούλα Ρουτσάκου, Ταμίας: Στέλλα Ανδρώνη, Μέλος – Ειδική Γραμματέας: Φωτεινή Παυλοπούλου, Μέλος – Βοηθός Ταμία: Άννα Αθανασιάδου

Το 10ο Δ.Σ. που προέκυψε κατόπιν των αρχαιρεσιών της από 12/11/2017 Α΄ Επαναληπτικής Γ.Σ. είναι:
Πρόεδρος: Ελισάβετ Γεωργούδη, Αντιπρόεδρος Α` : Βασιλική Μαρούλη, Αντιπρόεδρος Β` : Ροδόπη Κούβαρη, Γ. Γραμματέας: Ματίνα Κοϊτσάνου, Ταμίας: Ρεγγίνα Αλεξοπούλου, Μέλος-Ειδική Γραμματέας: Άννα Αθανασιάδου, Μέλος-Βοηθός Ταμία: Φωτεινή Παυλοπούλου

Σημαίνοντα πρόσωπα του χορού στάθηκαν δίπλα στο Σ.Ι.Σ.Χ.Ε., ενισχύοντας τον σημαντικότατο ρόλο του. Ο Γιάννης Μέτσης, ο Αλέξης Κωστάλας, η Μίρκα Ψαρροπούλου που είναι και επίτιμο μέλος του Σωματείου, η Κάτια Σαβράμη και πολλοί άλλοι.

Σήμερα, το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε αριθμεί περί τα 220 μέλη και αναπτύσσει αξιόλογη δράση

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε διαθέτει μόνιμο Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος παρέχει νομικές πληροφορίες και υποστήριξη στα μέλη του σωματείου και μόνιμο έμπειρο λογιστή – φοροτεχνικό, για άμεση και έγκαιρη φορολογική και λογιστική ενημέρωση.

Ειδικό Σήμα για τα ενεργά μέλη ανανεώνεται σε ετήσια βάση, που πιστοποιεί την νομιμότητα του μέλους.