ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΧΕ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΧΕ

Στα ολοήμερα σχολεία να διορίζονται απόφοιτοι των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και όχι οι γυμναστές, προκειμένου να διδάξουν το μάθημα χορού και συγκεκριμένα, το μάθημα "δημιουργικού χορού". (πρακτικό Νο 1, 25/10/98)
• Να αλλαχθεί ο τίτλος "ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ" και να γίνει `ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ & ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" (πρακτικό Νο 1, 25/1/98)
Πρέπει να υπαγόμαστε στο Υπουργείο Πολιτισμού, διότι παίρνουμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με βάση τον Νόμο 1158/81, που ορίζει τα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, σαν Ανεξάρτητη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση. (πρακτικό Νο 1, 25/10/98)
Πρέπει οι Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές μας να "αναβαθμιστούν" σε "ΑΝΩΤΑΤΕΣ" (πρακτικό Νο 1, 25/10/98)
• Να παρέχεται πιστοποιητικό 5ετούς συνεχούς φοίτησης σε αναγνωρισμένη σχολή χορού, στους υποψήφιους, προκειμένου να εισαχθούν στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού. (πρακτικό Νο 1, 25/10/98)
ΟΧΙ στην Α.Ε.Π.Ι. (πρακτικό Νο 1, 25/10/98)
• Να υποχρεωθεί το ΥΠ.ΠΟ. να πάρει μέτρα υπέρ των Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού, δημιουργώντας τμήμα καταστολής των παρανομιών (πρακτικό 2ης Γ.Σ. 13/12/98)
Έλεγχος της λειτουργίας παράνομων σχολών χορού από τους δήμους, μέσω καταγγελιών προς τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με υπομνήματα, ο οποίος με πορίσματα να μπορεί να παρέμβει και να διακοπεί η λειτουργία των παράνομων. Να δημιουργηθεί όργανο καταστολής των παρανομούντων.
Συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου μας στις επιτροπές ελέγχου της Νομαρχίας, προκειμένου να δοθούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ των αποφοίτων των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
Η επιμόρφωση των μελών του κλάδου, με την διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων

Share this post