ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΟΡΟ

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΟΡΟ

Εισηγήτρια: Μαριάννα Βασιλάτου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ : Eλληνικός Σύλλογος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού (R.A.D.)
Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι αρχές που διέπουν τη σωστή και αποτελεσματική προθέρμανση και θα παρουσιαστούν 4 προγράμματα προθέρμανσης για παιδιά και εφήβους.

Θα αναπτύξουμε τα εξής θέματα:
· Πώς επιλέγουμε κατάλληλες ασκήσεις για κάθε τάξη
· Τι αξεσουάρ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
· Πώς προσαρμόζουμε τις ασκήσεις σε μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και σπουδαστές επαγγελματικών τμημάτων. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν σημειώσεις με επεξηγήσεις για τα εκπαιδευτικά ωφέλη των ασκήσεων που παρουσιάστηκαν καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΑΡΚΕΙΑ σεμιναρίου: 9.30πμ-12 το μεσημέρι

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής: Σχολή Χορού Danceway Κρουσσόβου 4 και Ορμηνίου (περιοχή Hilton). 210-72 20 045
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ € 40
ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ € 60 

Share this post