ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε την ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 243/1999, την οποία πρέπει να επιδεικνύετε στους εισπράκτορες της Α.Ε.Π.Ι. Και σε οποιονδήποτε θελήσει να σας ενοχλήσει για είσπραξη δικαιωμάτων για τη μουσική που χρησιμοποιείτε στα μαθήματά σας. Η συγκεκριμένη Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από την τότε Υπουργό Πολιτισμού κα Ελισάβετ Παπαζώη.

243/1999 – Σχολές χορού ν.1158/81. Περιορισμοί άρθρου 27 ν.2121/93.

Θέματα : ΧΟΡΟΣ ΜΠΑΛΛΕΤΟ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ,

Διατάξεις : Ν 2121/1993Α27

Προεδρεύων: Δ.Παπαπετρόπουλος, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Θ.Θεοφανόπουλος, Νομικός Σύμβουλος
Οι σχολές χορού ν.1158/1981 εμπίπτουν ως εκπαιδευτήρια στην έννοια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επομένως απολαμβάνουν των περιορισμών του άρθρου 27 του ν.2121/1993 του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού της μουσικής.

Share this post