ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.
Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ & ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ)

ΕΒΡΟΥ 58, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6 – 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ)
ΤΗΛ & FAX: 210 28 32 883, 210 59 12 616
info@sisxe.com www.sisxe.com

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. συστάθηκε το 1998, μετά από πρωτοβουλία ορισμένων επαγγελματιών του κλάδου ιδιοκτητών Σχολών Χορού, Αναγνωρισμένων από το κράτος, με σκοπό την αλληλοβοήθεια των μελών για την προάσπιση των συμφερόντων τους και την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους.

Στο Σ.Ι.Σ.Χ.Ε ανήκουν Ανώτερες Επαγγελματικές & Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο, αριθμεί περί τα 200 μέλη και αναπτύσσει αξιόλογη δράση.

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε διαθέτει μόνιμο Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος παρέχει νομικές πληροφορίες και υποστήριξη στα μέλη του σωματείου και μόνιμο έμπειρο λογιστή – φοροτεχνικό, για άμεση και έγκαιρη φορολογική και λογιστική ενημέρωση.

Ειδικό Σήμα για τα ενεργά μέλη ανανεώνεται σε ετήσια βάση, που πιστοποιεί την νομιμότητα του μέλους.

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε., από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, δραστηριοποιήθηκε έντονα γύρω από το θέμα της παράνομης λειτουργίας “Σχολών Χορού” είτε από μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Συλλόγους είτε από ιδιώτες, όπως: Γυμναστήρια, Ιδιωτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Χοροδιδασκαλεία, Στούντιο Χορού, κ.λ.π.

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. έχει μέλη μόνο νόμιμες σχολές χορού, που μπορούν να διδάσκουν μπαλέτο, σύγχρονο, μοντέρνο, ρυθμική – μουσικο – κινητική αγωγή, ελληνικούς και ξένους λαϊκούς χορούς (κάρακτερ),κλπ. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού, απαιτείται άδεια από τό Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Περιφερειών, μετά από αυστηρό έλεγχο.

Δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά έχουν μόνο όσες σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 457/83 και τον Ν. 1348/83. Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριακές και οργανωτικές) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Για να γίνει μια σχολή μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. πρέπει απαραιτήτως να έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ο ιδρυτής-ιδιοκτήτης της να είναι ο ίδιος διπλωματούχος αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής και εφόσον ο τίτλος σπουδών του έχει αναγνωριστεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

Οι σχολές – μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτουν ειδικό σήμα – εγγύηση της νομιμότητας – το οποίο αναγράφει και τον αριθμό αδείας τους. Βέβαια, μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. δεν είναι όλες οι σχολές που έχουν πάρει άδεια από το ΥΠ.ΠΟ και τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

Είναι φανερό λοιπόν, πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγκυρότητα της σχολής, την οποία οι γονείς πρέπει να ελέγχουν πριν γράψουν τα παιδιά τους!

Σας γνωστοποιούμε ότι κανένας φορέας (γυμναστήρια, σύλλογοι, ιδιωτικά σχολεία, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, studios κ.λπ.) δεν δικαιούται να αναπτύσσει παρόμοια δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική άδεια.

Share this post