ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. – ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. – ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 17/03/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλα τα μέλη που έχουν προσκληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Μαρτίου 2020, καθώς και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ίδια ημέρας, όπως μη προσέλθουν στις σχετικές διαδικασίες, καθ’όσον αμφότερες οι Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα σε ημερομηνία μεταγενέστερη, δυνάμει νέας προσκλήσεως που θα σας κοινοποιηθεί από το διοικητικό Συμβούλιο.

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναβολής και χρονικής μετάθεσης των ανωτέρω Συνελεύσεων των μελών μας, υπαγορεύεται από λόγους δημοσίας υγείας και συμμόρφωσης του Σωματείου μας στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει με τις προβλέψεις του καταστατικού μας, καθόσον συντρέχουν συνθήκες ανωτέρας βίας και προστασίας του υπέρτερου αγαθού της δημοσίας και ατομικής υγείας. Οι εν λόγω διαδικασίες θα λάβουν χώρα όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας, με νεότερη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα σας κοινοποιηθεί.

Μετά τιμής

Το Δ.Σ.

 

 

Share this post