ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη κωδικούς taxis θα πρέπει να πάνε σε οποιαδήποτε εφορία στο τμήμα μητρώου με την ταυτότητά τους και το ΑΦΜ τους για να πάρουν τον κλειδάριθμο.
   
 2. Για τα Νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη κωδικούς taxis θα πρέπει να πάει ο διαχειριστής/νόμιμος εκπρόσωπός τους στην εφορία που ανήκει η εταιρεία (και όχι σε οποιαδήποτε εφορία) για να πάρει τον κλειδάριθμο.
   
 3.  Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κωδικούς taxis θα πρέπει πρώτα να γίνει σχετική αίτηση μέσω internet. Η αίτηση στο internet μπορεί να γίνει είτε από εσάς είτε από εμάς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει από εσάς μην ξεχάσετε να γράψετε και να φυλάξετε το username & το password που θα δώσετε τη στιγμή της αίτησής σας στο internet.

  Όποιος αδυνατεί να πάει στην εφορία πρέπει να εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή του κλειδαρίθμου. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ειδικό πληρεξούσιο με γνήσιο υπογραφής σε Κ.Ε.Π ή αστυνομία. Υπόδειγμα πληρεξουσίου σας επισυνάπτουμε.

   

Share this post