ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 28.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 28.06.2020

Κατόπιν των διενεργηθέντων αρχαιρεσιών κατά την Γενική Συνέλευση των μελών μας,

την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020,

το νέο αναδειχθέν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας

συγκροτήθηκε σε σώμα την 6η Ιουλίου 2020,

με ομόφωνη απόφαση όλων των παρισταμένων μελών του,

όπως ορίζει το Καταστατικό του Σωματείου,
ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελισάβετ Γεωργούδη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φωτεινή Παυλοπούλου
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σπύρος Βάκκας
ΤΑΜΙΑΣ: Βίκυ Μπαλαρή
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Έλενα Γεροδήμου
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: Λίλα Παπαορφανού
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων μελών Περιφέρειας : Άννα Αθανασιάδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Ιωάννα Δρυγιαννάκη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νίκη Τηγανιτάκη
Έλενα Μιχαηλίδου
Ελπίδα Χαρίτου – Μαρνέρη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μαργιάννα Καρασαββίδου

Share this post