Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
(διπλωματούχων, αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Περιφέρειες)
1998 - 2018
20 ΧΡΟΝΙΑ Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος
Αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού & τις Περιφέρειες


Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ιδρύθηκε το 1998, μετά από πρωτοβουλία ορισμένων επαγγελματιών του κλάδου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων διδασκαλίας χορού είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής – Αναγνωρισμένων από το Κράτος - με σκοπό την αλληλοβοήθεια των μελών του, την προάσπιση των δικαιωμάτων και την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους.

Έχει μέλη μόνο Αναγνωρισμένες από το κράτος Σχολές Χορού, Ανώτερες Επαγγελματικές και Ερασιτεχνικές,
που μπορούν να διδάσκουν κλασικό μπαλλέτο, Σύγχρονο – Μοντέρνο χορό, Ρυθμική - μουσικοκινητική αγωγή, Ελληνικούς, Ξένους λαϊκούς, Ιστορικούς και Θεατρικούς Χορούς (Character), Ρεπερτόριο Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Jazz, Yoga και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την πληρέστερη εκπαίδευση των σπουδαστών τους στη χορευτική τέχνη.

Για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Χορού, μέχρι το 2012 απαιτούνταν Άδεια και στο εξή
ς απαιτείται χορήγηση Βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Χορού από τό Υπουργείο Πολιτισμού και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Περιφερειών, μετά από αυστηρό έλεγχο.

Δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά έχουν μόνο όσες Σχολές έχουν πάρει τη σχετική Άδεια/ Βεβαίωση, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 457/83, το Π.Δ 372/83, την Κ.Υ.Α. 107291/9.11.2011, την Κ.Υ.Α. 107296/9-11-2011 του ΥΠΠΟΤ, τον Ν. 1348/83, την ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β, καθώς και τον Ν. 4512/2018, άρθρο 347.
Η Άδεια/ Βεβαίωση αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριολογικές και προσόντα ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Για να γίνει μια σχολή μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. πρέπει απαραιτήτως να έχει νόμιμη Άδεια/ Βεβαίωση λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια Περιφέρεια, με καλλιτεχνικό διευθυντή Διπλωματούχο Αναγνωρισμένης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή Αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής και εφόσον ο τίτλος σπουδών του έχει αναγνωριστεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επίσης, πρέπει να αποδεχτεί το Καταστατικό και τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει το Σωματείο.


Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ως νόμιμο Σωματείο αναγνωρίζεται ως επίσημος φορέας διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, καθώς και όλων των Περιφερειών της Ελλάδος.

Οι σχολές - μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. είναι πάνω από 220 και διαθέτουν ειδικό σήμα - εγγύηση της νομιμότητας
- το οποίο αναγράφει και τον αριθμό Αδείας/Βεβαίωσής τους (ΑΔΑ).  

Βέβαια μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. δεν είναι όλες οι Σχολές που έχουν πάρει Άδεια/Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος ίδρυσης και λειτουργίας  από το ΥΠΠΟΑ και τις Περιφέρειες.

Είναι φανερό λοιπόν, πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγκυρότητα της σχολής, την οποία οι γονείς πρέπει να ελέγχουν πριν γράψουν τα παιδιά τους! Θα πρέπει να ενημερώνονται είτε από τη διεύθυνση της εκάστοτε σχολής για τα διαπιστευτήριά της είτε από την Περιφέρεια της περιοχής τους αν η συγκεκριμένη σχολή έχει νομίμως αδειοδοτηθεί. Για τις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μόνο από το επίσημο site του Υπουργείου Πολιτισμού http://www.culture.gr

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. συνεχίζοντας την ιστορική του διαδρομή, εργάζεται αδιάκοπα για την περαιτέρω αναβάθμιση του επαγγέλματος του Ιδιοκτήτη - Δασκάλου - Χορογράφου - Χορευτή, με το βλέμμα του στραμμένο στα νέα δεδομένα που η εποχή μας ορίζει και χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο για την επίτευξη των στόχων του, που στην τελική είναι η πλήρως αναβαθμισμένη χορευτική Παιδεία στην Ελλάδα.
 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι κανένας φορέας (Σχολεία, Δήμοι, Γυμναστήρια, Σύλλογοι, Κέντρα Χορού, Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα, studios κ.λπ.) δεν δικαιούται να αναπτύσσει παρόμοια δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική Άδεια/Βεβαίωση (ΑΔΑ). 

 

Mailing List

Εισάγετε το email σας για να είστε ενήμεροι για τα νέα του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.Social Networks

Ακολουθήστε το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.


Εκδηλώσεις

13ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ GALA Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

13ο Φιλανθρωπικό - Χορευτικό Gala - Νέα διοργάνωση 19, 20, 26 & 27 Ιανουαρίου 2019  Σύντομα περισσότερες πληροφορίες!  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2018 στο info@sisxe.com και στα τηλέφωνα: 210 28 32 883 ή 210 98 26 054

Επικαιρότητα

13ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ GALA Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

13ο Φιλανθρωπικό - Χορευτικό Gala - Νέα διοργάνωση 19, 20, 26 & 27 Ιανουαρίου 2019  Σύντομα περισσότερες πληροφορίες!  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2018 στο info@sisxe.com και στα τηλέφωνα: 210 28 32 883 ή 210 98 26 054

Ανακοινώσεις

13o ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ GALA Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

13ο Φιλανθρωπικό - Χορευτικό Gala - Νέα διοργάνωση 19, 20, 26 & 27 Ιανουαρίου 2019  Σύντομα περισσότερες πληροφορίες!  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2018 στο info@sisxe.com και στα τηλέφωνα: 210 28 32 883 ή 210 98 26 054   


Ψηφοφορία

Ποιο είναι το αγαπημένο σου χορευτικό είδος;

 Latin - Ballroom  
 Street - Modern  
 Κλασικός - Σύγχρονος  
 Ελληνικοί χοροί  
 Διεθνείς (Flamenco,Oriental κ.ά.)  
Copyright 2010 © SISXE - All rights reserved.  
designed n’ developed by  neted d & d team